Vinterdæk

Jeg har netop købt en ny Volvo stationcar til mig og min familie. Jeg går meget op i at sikkerheden er i top når jeg vælger ny bil. Dette går jeg fordi jeg mener at mig og min familie kun skal have det bedste og det er farligt at køre i trafikken. Derfor faldt valget på en Volvo, som skulle være virkeligt driftssikker.

Vinterdæk

Men det er jo lige meget med en driftssikker bil, hvis dækkene ikke overholder samme standarder. Derfor gik jer i efteråret på jagt efter nye vinterdæk til min Volvo. Efter lang tids søgen fandt jeg endelig de rette vinterdæk til min bil. Jeg købte mine hos First Stop Danmark og jeg er ikke blevet skuffet.

First Stop Danmark leverer vinterdæk i super kvalitet

Efter en grundig søgning på nettet landede jeg på siden First Stop Danmark. Her faldt valget på deres nye vinterdæk fra Bridgestone og jeg må sige at de lever fuldt op til mine forventninger. Deres vinterdæk er særligt fordi, de har benyttet helt ny teknologi til at producere dækket. Dette gør at bilens vejgreb forbliver optimalt, selv under meget udfordrende vejrforhold.

Det er vigtigt at få skiftet til vinterdæk   

For at sikre en optimal sikkerhed har jeg erfaret mig at det er supervigtigt, at huske at få skifte dækkende. Da jeg stadig ikke havde stiftet familie, var det ikke altid jeg huskede at skifte til vinterdæk. Det var lige indtil, at jeg en kold vinterdag skred kort ud i et sving med en hastighed på 50 km i timen. Der skete ikke noget med bilen eller mig, men siden den dag har jeg været meget ops på at huske at få skiftet dæk. Sommerdæk er nemlig lavet til at køre på våde veje og på veje med en høj temperatur. Vinterdæk er lavet til at holde vejgrebet selv under meget udfordrende vejrforhold.

Nu er First Stop mit foretrækkende dækcenter

First Stop havde den super løsning at de skiftede mine vinterdæk og samtidig opbevarer mine sommerdæk på deres dækhotel. Derfor vil jeg klart anbefale dig at købe dine vinterdæk hos First Stop Danmark.

Som forælder til et barn eller pårørende til en dement kan man blive udfordret på ture udenfor hjemmet, hvor der er risiko for at barnet bliver væk eller den demente farer vild. Hvis det skulle ske, kan et id-armbånd være en hjælp til de mennesker, som finder de vildfarne.

Til den mobile demente

I takt med at der bliver flere og flere ældre mennesker i det danske samfund, stiger andelen af personer med demens. Og mens de kognitive færdigheder hos den demente er dalende i hastigt tempo, kan det sagtens tænkes, at den øvrige fysik herunder mobiliteten fortsat fungerer glimrende. Dette kan resultere i, at den demente farer vild, når han eller hun for eksempel er alene ude at gå tur. Her er det praktisk med et id-armbånd, som kan give dem, som finder personen, et  telefonnummer de kan ringe til. Det, som ligeledes kan være problemet, er selve kommunikationen med den demente. Ofte kan de forekomme konfuse, og det er ikke nødvendigvis muligt at få et konkret svar, hvis man eventuelt spørger efter et telefonnummer. Nogle demente kan derudover være svære at forstå for andre end deres nærmeste pårørende, idet deres sprog er svækket. Da demente jo er voksne mennesker, som skal behandles med respekt, kan det være en balancegang at få dem til at fungere fornuftigt i det daglige. Man kan naturligvis ikke låse dem inde, men har man flere gange oplevet, at de er faret vild under en gåtur, kan det som ansvarlig pårørende være betryggende at vide, at de trods alt har et armbånd på med informationer til at kunne få dem bragt sikkert hjem igen.

Børn på tur

Man kan også bruge et id-armbånd til børn. Hvis man skal på tur til en forlystelsespark i højsæsonen, vil man erfare, at der er tæt pakket med mennesker overalt. Er man uopmærksom blot et kort øjeblik, kan de små være over alle bjerge, inden man får sig set om. Og når man er ude på tur, vil de små jo se masser af ting, der er så spændende, at de stikker af med det samme, de øjner chancen, fordi de ikke kan vente. For de fleste små børn kan det være ganske umuligt at huske et telefonnummer udenad i hovedet, så her hjælper et id-armbånd. Herpå kan skrives telefonnummer til både mor og far eller en bedsteforælder, og der er også plads til, at man kan skrive barnets for- og efternavn. Id-armbåndet er desuden rart at have, når barnet skal på udflugt med sin institution. Når pædagogerne er ude og skal have overblikket over 25 børn på samme tid, sker det indimellem, at der forsvinder et barn fra mængden. Som forælder kender man sit barn og ved, hvis man har et særligt nysgerrigt barn, som bare ikke kan stå for fristelsen, hvis det ser noget interessant, eller hvis man har et barn, som er temmelig impulsstyret og ikke tænker over farer rundt omkring.

Med i udlandet

Hvis man har de lidt større børn, som egentligt godt kan forklare, hvem de er både på dansk og engelsk, kan man stadig bruge id-armbåndene. Man skal ikke rejse ret langt væk fra Danmark, før man støder på lande, hvor lokalbefolkningens generelle niveau i engelsk gør, at det kan være vanskeligt at kommunikere med hinanden, med mindre man selv taler lokalbefolkningens eget sprog. Og igen her er det nemmere at bede folk om hjælp på tværs af sprogbarrierer, hvis man bærer et id-armbånd, for skriftssproget herpå vil gøre det hurtigere for andre at forstå, at det, som barnet eksempelvis prøver på at sige, er, at de skal ringe til det telefonnummer, de kan se på id-armbåndet.

Siden det i 2013 blev vedtaget at der skulle foretages en radikal ændring af inklusionsloven, har både unge og deres forældre kæmpet med de skærpede krav om inklusion.


Med en udmelding om at op imod 96% af alle børn og unge med ”særlige behov” skulle være en del af de almene skoleklasser, skabte politikerne i 2013 en situation, der siden har gjort det vanskeligt for hundredvis af forældre at finde gode uddannelsestilbud til de børn, der behøver ekstra hjælp for at kunne klare sig i skolen, men som ifølge de skærpede krav ikke længere er ”specielle nok” til at modtage specialundervisning.

Det yderst optimistiske procentantal blev i 2016 droppet, efter at betydelige problemer opstod som følge af den knap så gennemtænkte totale inklusion, der uden megen omtanke for de mere sårbare unge, tvang elever med unikke behov ind i almene klasser, til undervisere der ikke besad den nødvendige erfaring, tid eller ressourcer til at varetage elever med særlige behov.

I klasser med over 20 elever, bliver unge med unikke tilstande der kræver en ekstra indsats hurtigt overset i mængden.

Dette stoppede dog ikke ”fremskridtet” og knap 49.000 unge med særlige behov, stod pludselig i en situation, hvor de skulle deltage på lige fod med de almene elever.

Heldigvis stræber enkelte uddannelsesinstitutioner stadig efter at kunne tilbyde elever med særlige behov de trygge undervisningsrammer, som de har brug for, bl.a. Gram Efterskole (vis inklusions tilbud kan findes på http://www.gram-efterskole.dk/undervisning/specialundervisning-inklusion/)

Denne efterskole har taget kampen op mod den gældende lov på unik vis, i et forsøg på at give de inkluderede specialelever bedst mulige vilkår.

Personspecifikke tilbud til elever med særlige behov, der ikke er ”specielle nok” ifølge inklusionsloven

Mange skole og efterskoler kæmper disse dage endnu med at løfte den hårde opgave, de i 2013 blev givet, da specialeleverne strømmede ind i de almene klasser. Særligt da ekstra indsatser målrettet de elever der er blevet inkluderet i den almene undervisning, ofte er de første der ryger, under spareknivens kolde snit.

Hos Gram efterskole er der dog inspiration at hente.

Efterskolen har valgt at tilpasse den almene undervisning, samtidigt med at der er oprettet unikke tilbud målrettet de mere sårbare elever.

Et forsøg på at skabe en undervisningspakke, hvor selv de elever der ikke kan modtage specialundervisning, stadig modtager den støtte de har brug for.

Dette sker bl.a. ved undervisningsdifferentiering. Eleverne inddeles ganske simpelt på tværs af klasserne i forskellige grupper, alt efter hvor fagligt stærke de er i specifikke fag.

Dette sikre at de elever der er fagligt stærke, kan modtage mere udfordrende opgaver, medens elever der har brug for ekstra støtte for at forstå stoffet, får dette behov tilgodeset.

Samtidigt, benytter efterskolen sig af et tolærersystem indenfor matematik og dansk. Der er derved tid og ressourcer til at hjælpe de elever i klasserne, der har brug for en mere koncentreret lærerindsats.


Efterskolen har fundet en unik måde at hjælpe de sårbare elever, som inklusionsloven har efterladt strandet i skolesystemet, og har ikke tilpasset sig sine nye vilkår ved som mange andre steder at spare alle specialtilbud væk, men derimod ved at tilpasse den almene undervisning til specialeelverne.

Hvis du er husejer i København og Sjælland, så er du sikkert udmærket klar over, at der for det meste er rigeligt med vedligeholdelsesarbejde med i handlen. Der skal males, kittes og kradses; både indvendigt og udvendigt; og både sommer og vinter. En af de mange vigtige opgaver som husejer er, at holde sine tagrender pæne og rene. Dette er netop vigtigt, fordi det omskiftelige danske klima jo virkelig er noget der udsætter dine tagrender for lidt af hvert . Hvis man ikke vedligeholder sine tagrender ordentligt, så er det næsten garanteret at man ender med blokerede eller lækkende tagrender; og dette er i sidste ende noget, der vil komme til at skade resten af dit hus – hele vejen fra taget til soklen. Prøv f.eks. at besøge https://www.tagrenderensnu.dk/ for at få et uforpligtende tilbud fra nogle af branchens bedste fagfolk.

Hvilken funktion har en tagrende egentlig?

Tagrenden har derfor en særdeles vigtig funktion i forhold til husets generelle sundhed, og dens hovedfunktion er først og fremmest, at lede regnvandet væk fra dit tag og ned i kloakken. En korrekt fungerende tagrende vil således spare dig rigtig mange penge ved at beskytte hele dit hus imod regnskader.

Hvornår er det bedst at få renset tagrenderne?

Det korte svar er faktisk hele året rundt, og helst flere gange i løbet af året. Det kan nemlig bedst betale sig i det lange løb, men det er jo selvfølgelig mest behageligt om sommeren. Hvis du f.eks. begynder din rengøringskalender umiddelbart efter vinteren, så vil dette være et godt tidspunkt, idet du kan fjerne alle de ophobede rådne blade og slam fra tagrenden, og på denne måde få en frisk start. En grundig rengøring 2-3 gange om året vil absolut være at foretrække, så du ikke giver skimmelsvampen en chance for at få fodfæste i tagrenden. Desuden vil regelmæssig rengøring af dine tagrender gøre arbejdet hurtigere overstået næste gang, idet der jo ikke længere er tale om indgroet snavs, skimmelsvamp, rust eller fugt.

Søg hjælp hos de professionelle

Selvom du godt kan rense dine tagrender selv, så er der gode grunde til at overlade dette til professionelle. Det er jo for det første ikke det mest hyggelige arbejde i verden; det er tidskrævende, og ikke mindst rigtig beskidt og hårdt arbejde. Desuden er det ikke alles kop te, at stå højt oppe på en stige med risiko for at falde ned og brække både arme og ben (og dette er jo især relevant, hvis man bor i en af de mange boligblokke eller lejligheder i hovedstadsområdet). Måske har du heller ikke det korrekte værktøj til opgaven, og er måske ikke ligefrem velsignet med håndværkssnilde. Sidst men ikke mindst, har du ganske enkelt ikke hverken tid eller energi til det store rengøringsjob. Hvis du kan svare ja til blot en af disse årsager, så er det måske en god grund til at overveje at søge hjælp hos de professionelle. Så behøver du jo ikke selv at bekymre dig yderligere, idet dine tagrender vil blive rengjort helt til bunds af eksperter.

Få jobbet gjort, mens du er hjemmefra

Et rigtig godt tidspunkt at få renset dine tagrender på er når du ikke er hjemme. Tag kontakt til dit foretrukne firma, og arranger at arbejdet udføres når du er på arbejde – eller endnu bedre på ferie. Det er jo ikke altid det rareste at have håndværkere i huset, når man prøver at slappe af derhjemme. Desuden er det jo rart at komme hjem til et hus med nyligt rengjorte tagrender uden selv at have løftet en finger. Så afslutningvist kan det siges, at selvom du godt kan rense dine tagrender selv, så vil det oftest ikke være besværet værd. Find i stedet et godt, og få jobbet klaret af eksperterne. Så slipper du også for en masse stress – og ikke mindst sorte negle.

Der er rigtig mange som låner penge. De gør det af forskellige årsager, men der er kommet en meget større interesse i at låne penge, hvilket også er en af grundende til, at markedet med udbydere af lån er vokset gevaldigt. Der er altså mange som har prøvet og låne penge, eller skal til at låne penge. Der er mange som ikke er klar over det, men du kan låne penge rentefrit, hvilket er en stor fordel for dig som kunde.

Fordele ved et rentefrit lån

Lånet vil kunne skræddersys direkte til dine økonomiske behov, samtidig med svar og udbetalingen kommer meget hurtigt. Du bekræfter det hele med NemID, hvilket gør, at du er sikker, når du vælger at låne penge. Inden for første låneperiode kan det være helt gratis, samtidig med det er fuldstændig gratis og helt uforpligtende at ansøge.

Det rentefrie lån

Som navnet antyder, så er det et lån som du kan tage, uden der skal betales rente. Det adskiller sig nemlig derfor fra det almindelige lån, hvor der tilskrives rente. Dit lån bliver derfor billigere end ellers, da du ikke skal betale renter til låneudbyderen. Dog er tilbagebetalingsperioden relativ kort, så derfor er det relevant at du overvejer, om du kan betale pengene tilbage hurtigt, før det er du tager lånet. Et rentefrit lån er noget som nogle drømmer om, men det er altså en realitet. Det er blevet populært, at man kan låne penge uden renter i omkring 30 dage. Der er dog stadig nogle ting, som man skal være opmærksom på. Her gør elementet af undersøgelse sig stadig meget gældende, da du stadig selv skal sørge for, at du finder det lån, som passer bedst til dig.

Hvad er det oftest kendt som?

Det rentefrie lån bliver af mange også betegnet som et forbrugslån. Du behøver dog ikke at stille sikkerhed i hus, bil eller lignende, før det er du kan blive godkendt til lånet. Du kan altså låne pengene og bruge dem fuldstændig som du ønsker. Det vil være 100 procent gratis, hvis det er du tilbagebetaler det lånte beløb inden for den gratis låneperiode, som for de fleste udbydere er 30 dages tid.

Er det altid smart at tage et rentefrit lån?

Den store udvikling på lånemarkedet har været stor. Du har formentlig set en masse reklamer på nettet og i Tv’et om forskellige typer af lån. Udbyderen vil som regel altid gøre meget for dig som kunde, da de gerne vil have dig til at tage lånet hos dem. Det er derfor nogle tilbyder rentefrie lån. Det virker som en god og billig løsning, men det er det ikke altid. Det er vigtigt du har styr på, hvordan det lån du vil tage, påvirker din økonomi. Den korte tilbagebetalingsperiode gør nemlig, at du skal kunne betale pengene du har lånt tilbage, og det skal gøres hurtigt. Derfor kan det altså blive en dyr omgang, hvis ikke du kan betale pengene tilbage i tide. Derfor skal man i nogle tilfælde genoverveje, om et rentefrit lån er det, som man skal have.

At lære noget er et af de vigtigste principper i dagens arbejdsmarked. Man bør altid holde sig ajour så man kan udvikle sig på den bedst mulige måde. Især er det vigtigt, at man gør det ved at tage på forskellige kurser. For en af de ting man kan gøre er at tage på et Power Pivot kursus (Excel, Business Intelligence, dataanalyse, københavn). Her kan man lære rigtig meget og det er ofte noget man kan bruge i sit arbejde. Hvis man hverken sidder med Excel eller dataanalyse er det måske ikke det mest relevante kursus. Hvis man derimod af og til sidder og kigger på data kan man formentligt få noget ud af denne slags kursus. De fleste arbejdsgivere er glade for at lade deres medarbejdere tage på sådan et kursus. Det gør nemlig, at de bliver bedre til deres arbejde, hvilket altid er en motivation for enhver virksomhedsejer.

Et Power Pivot kursus (Excel, Business Intelligence, dataanalyse, københavn) behøver ikke tage lang tid

Når en arbejdsgiver sender en medarbejder på kursus vil de ofte kigge meget grundigt på hvor lang tid kurset varer. For hvis et kursus varer mange timer og dage vil det kunne blive et problem. Det er klart, at det naturligvis er en god ting, at medarbejderen lærer noget. Det er dog allerbedst, hvis det ikke behøver tage så lang tid. Et af de kurser man kan tage er Power Pivot kursus (Excel, Business Intelligence, dataanalyse, københavn). Det er et kursus der ikke tager lang tid i forhold til hvor meget man lærer.

Som kursist vil man nemlig gå fra kurset med en stor viden, som man kan bruge praktisk når man kommer tilbage på arbejdet. Man vil blandt andet blive bedre til at lave pivottabeller. Med Power Pivot kursus (Excel, Business Intelligence, dataanalyse, københavn) bliver dine pivottabeller væsentligt bedre. Det vil gøre, at din arbejdsgiver bliver gladere. For pivottabeller er en af de ting, som gør, at viden kan vises på den helt rigtige måde.

Med Power Pivot kursus (Excel, Business Intelligence, dataanalyse, københavn) lærer du nye ting om data

Data er en meget spændende størrelse. For når det bare er tal og numre på et papir eller en skærm kan man ikke bruge det til så meget. Hvis man derimod lærer meget om hvordan man kan vise disse tal og demonstrere dem så kan man få rigtig meget ud af tallene.

Det kan virke mærkeligt, at man blot ved hjælp af en enkelt uddannelse kan få mere tid, men faktisk kan det af og til føles sådan. Tager du en koordinatoruddannelse vil du i hvert fald meget hurtigt få en følelse af, at du har mere tid til rådighed. Det handler ikke om, at du lærer at få flere timer i døgnet på denne uddannelse da det selvsagt ville være umuligt. Derimod lærer du hvordan du kan få mere ud af din tid. Faktisk er det så smart, at du lærer at lave mere på kortere tid. Det vil sige, at når du når til frokosten har du udrettet langt mere end du ellers ville have udrette. Det kræver dog, at du får noget professionel træning i dette. Denne træning kan du på forskellige måder. En meget effektiv måde at lære dette på er ved at tage en koordinator uddannelse. Der starter hele tiden nye kurser op så hvis det er noget, som du synes lyder spændende kan du være sikker på, at du nok skal få noget ud af det. Desuden vil din arbejdsgiver formentligt med glæde betale kurset da du bliver en mere værdifuld medarbejder.

Brug en koordinatoruddannelse i jobsøgningen

Søger du nyt job kan det være trættende at skulle skrive mange jobansøgninger. Det kan være yderst trættende at skulle skrive det samme igen og igen og hele tiden tænke på hvordan man kan målrette sin ansøgning til den givne arbejdsplads. Man bliver naturligvis bedre til det med tiden og på et tidspunkt når man til et punkt, hvor det nærmest sidder på rygraden. Det er vigtigt, at man overvejer grundigt hvilke ting man ønsker at fremhæve i en ansøgning. Man bør kun fremhæve de ting der rent faktisk er vigtige for den pågældende arbejdsplads.

Har man taget en koordinatoruddannelse vil dette være meget relevant at skrive. Det er en god ide at skrive uanset hvilket job man søger. Det er dog især hvis man har en koordinerende eller planlæggende funktion i firmaet, at det kan være en god ting at skrive. Mange arbejdspladser skriver i deres opslag, at man skal være god til at have mange bolde i luften. Hvis man på et tidspunkt i sit liv har taget en koordinator uddannelse har man et helt naturligt bevis for, at man er god til at holde mange bolde i luften. På denne uddannelse lærer man nemlig hvordan man kan strukturere sine arbejdsopgaver på en måde, så man når dem alle sammen. Man lærer meget hurtigt, at det har noget med prioritering at gøre da det altid handler om at vide, hvad der er vigtigst at gå i gang med først.

Håndter pres i kalenderen med en koordinator uddannelse

En af de ting, som mange mennesker oplever er, at de kan få en presset kalender. Efter en god og effektiv koordinator uddannelse vil du hurtigt finde ud af hvordan du kan klare presset på din kalender.  

En af de ting du lærer på en hurtig og lærerig koordinatoruddannelse er nemlig, at en fyldt kalender ikke behøver at være hverken stressende eller presset.

Digitalisering af vores daglige liv har været over os i flere årtier. Det startede med bibliotekerne. Der findes mange hundrede offentlige biblioteker i Danmark, fyldt med millioner af bøger.

I digital form, kan alle Danmarks bibliotekers samlede viden finde plads på en enkel harddisk.

Dokumenter af papir kan holde i flere hundrede år, men kun når de er opbevaret under optimale forhold. Og det er dyrt. Digitalisering sparer både fysisk plads i store mængder, og masser af penge.

Digitale data er nemmere at finde

Du har sikker oplevet det selv. Nogle gange ved du at de oplysninger du lige leder efter må ligge i en af skufferne på dit skrivebord. Men hvilken var det lige? Det er ofte hurtigere at finde oplysninger på Google end ved dit eget skrivebord. Datidens administratorer har opfundet geniale arkiveringssystemer. Den sidste teknologi inden digitalisering var mikrofilm og mikrofiche. Med denne teknologi kunne man gemme store mængder af data på meget lidt plads.

Men for at finde dem, skulle man være ekspert i netop den slags data, ellers var man temmelig chanceløs. Digital indeksering derimod arbejder med hverdagsbegreb. Alle kan finde digitale data. Selv når du ikke ved hvor de ligger, eller hvad præcis de hedder. Det kan lade sig gøre fordi man i digitale databaser kan lave så mange forespørgsler og forbindelser som man ønsker.

Analoge systemer blev mere kompliceret for hvert nyt datalink. Men sådan er det ikke med digitale databaser. De bliver faktisk nemmere at administrere jo flere links der er.

Få hjælp til digitalisering af din virksomhed

Alle virksomheder, små som store får gavn af digitalisering. Det kommer også flere og flere lovkrav om digitalisering. Fordi digitalisering giver god mening på mange måder. Det sparer plads, penge, ressourcer som papir, og gør administration nemmere og hurtigere. Spørg en digitaliserings ekspert som Martin Pihl hvis du vil høre mere om det.

Hvad end du har brug for et kostume til dig selv eller børnene, findes de i utallige former. Det er bare med at finde det, der passer bedst. Måske skal du til temafest? Så er det bare med at finde noget, der er passende til begivenheden. Måske skal børnene bruge et nyt kostume til fastelavn. Er dette tilfældet, vil de typisk gerne have noget, der er flot eller sejt. Så er det som forældre bare med at holde øjnene åbne.

Børnene elsker at gå i kostumer

Mange forældre kan godt skrive under på, at børn elsker kostumer. De går nemlig ofte hånd i hånd med leg. Har de lige set Star Wars, vil de måske klædes ud som en af karaktererne. Så kan de rigtigt leve sig ind i rollen, når de leger. Det er en af de skønne ting ved børn. De er så fantasifulde. Hvis bare de får lidt ekstra til den rolle de spiller, skal de nok hygge sig i mange timer. Mange forældre finder deres børns kostumer i forskellige butikker som Fætter BR. Dog kan det ligeledes købes på nettet. Her er der typisk også et meget stort udvalg. Så slipper man også for turen til diverse butikker, hvor de især op til fastelavn ofte har udsolgt. Find inspiration hos https://www.dreamshop2u.dk/. Køber man på nettet, er det samtidig let at finde det, ens børn helst vil have.

Det er nemlig super nemt at sammenligne de forskellige kostumer på nettet. Alt imens de små følger med. Så kan de sige hvilket kostume, de helst vil have. Det er trods alt dem, der skal gå i det. Så ender det heller ikke med, at man kommer til at købe dem det forkerte. For det bliver de altså ikke lige glade for. Det skal jo helst være det helt rigtige. Der er heller ikke noget ved at skulle tage i skole til fastelavn i det forkerte kostume. Især når man er et barn. Så skal der ikke meget til at ødelægge humøret nogle gange. Netop derfor foretrækker man som forældre at ramme plet første gang. Så er alle glade.

Kostumer er ikke kun for børn

De fleste forbinder kostumer med noget til børn. Men faktisk kan de sagtens bruges i andre tilfælde. Lige meget om man er  voksen eller teenager. På gymnasier er der eksempelvis nogle gange temafester. Vil man gå all in for en sjov aften, kan man finde et sjovt kostume. Måske skal man til polterabend. Her er det bestemt populært med alle mulige forskellige kostumer. Både til gommen, men også til alle de øvrige deltagende. Det plejer der at komme nogle morsomme billeder ud af. Der er faktisk utallige forskellige begivenheder, hvor et kostume kan komme i brug. Der er blandt andet Halloween, nytårsaften, sidste skoledag for elever i niende klasse og måske endda julen. Findes der ikke nogen kategori for det, man vil bruge sit kostume til, er det bare med at være kreativ.

Der findes utallige kostumer, så det er bare med at finde det rigtige. Er man til fest, er det også en god samtalestarter. Hvis man nævner kostumet, har man en nem måde at indlede samtalen på. Det kan især være rart, er man lidt genert. Eller måske har man drukket lidt for meget til at tænke klart. Så er den også nem at starte ud med. Nogle gange kan man også bruge sit kostume til at slippe sig selv lidt løs. Lige meget hvad tilfældet er, har man altid en sjov tid i diverse kostumer.

Der findes ikke noget værre end at stikke en mundfuld salat i munden efterfulgt af en knasende

fornemmelse mellem tænderne fordi, der er sand eller småsten på bladene.

Det skulle da lige være en våd og slatten portion med udvandet dressing. Heldigvis er der råd for

begge dele.

Dørslag

Et lækkert dørslag kan ikke bare bruges til at skylle din salat ren for sand og småsten, det er også en god løsning, når du skal skylle hindbær, brombær, blåbær eller bær i det hele taget.

Ligeledes slipper du for at brænde fingrene på den varme damp, når du hælder vandet fra din pasta, hvis du i stedet for at bruge låget hælder pastaen over i et dørslag og lader det dryppe af deri.

Salatslynge

Hvis ikke du har tid til at vente på at salaten drypper af i dørslaget kan du i stedet bruge en salatslynge. Den fungerer ved at slynge salaten tør, uden at ødelægge den og gøre den slap. Med en salatslynge slipper du for vand i bunden af salatskålen og fortyndet dressing.

Hos http://nicebuy.dk kan du se et flot udvalg af både dørslag og salatslynger i alle prisklasser og

designs.